Ukrepi Covid 19

Dejavnost masažnih salonov je rizična dejavnost za prenos virusa iz stranke na zaposlenega oziroma iz zaposlenega na stranko. Pri dejavnosti zaradi narave dela ni možno spoštovati enega od temeljnih ukrepov za preprečevanje prenosa virusa in sicer socialne distance 1.5 m do 2 m.

Z doslednim upoštevanjem spodaj navedenih navodil je možno tveganje za prenos virusa zmanjšati, ne pa popolnoma izključiti. Odločitev za storitev masaže je tako izključno odgovornost stranke, prav tako je opravljanje storitve izključno odgovornost izvajalca. Svetujemo upoštevanje vseh splošnih ukrepov za zaščito pred okužbo z novim korona virusom, navedenih na naslednji povezavi: https://www.nijz.si/sl/preprecevanje-okuzbe-z-virusom-sars-cov-2019 .

Izvajalci in stranke morajo biti brez znakov okužbe dihal (nahod, kihanje, kašljanje, bolečine v žrelu, povišana temperatura).

Upoštevajo naj higieno kihanja in kašljanja. Naj se ne dotikajo obraza, zlasti ne ust, nosu in oči, preden so roke umite ali razkužene.

Zagotavljajo naj razdaljo med osebami vsaj 2 metra, med izvajanjem dejavnosti pa največjo možno razdaljo.

Čim manj naj se dotikajo različnih predmetov in površin, le toliko, kot je nujno potrebno.

Naročanje strank naj poteka po telefonu, dogovor naj bo o točni uri prihoda stranke in vrsti storitve.

Starejšim in bolnikom s kroničnimi nenalezljivimi boleznimi, z večjim tveganjem za težji potek bolezni, v času epidemije COVID-19 odsvetujemo obisk masaže.